Å

s

a

S

ö

d

e

r

g

r

e

n

A

r

t

-

S

a

y

s

-

I

t


16/6-24/8 En utställning - två platser  
Jag ställer ut i Nora och Lindesberg tillsammans med Eva Zettervall  och Susanne Larsson

1-2/9 Ljusstråk . En kulturslinga genom Nora Bergslag
Jag ställer ut hos keramiker  Moa Rudebert, Svalbo keramik & café

 


  

 

 


 
 
 
 
 
 
 

Antal besökare sedan 2003-01-01 varav i dag