Å

s

a

 

S

ö

d

e

r

g

r

e

n

A

r

t

-

S

a

y

s

-

I

t

home | cv | portfolio | exhibitions | reviews | contact me

 

 


Ars longa, vita brevisEn upptäcktsresa
 
Jag har sedan länge haft med berättelsen som en viktig del av mitt arbete, men kände för några år sedan att jag ville ändra mitt tonfall och uttryck. Medvetet luckrade jag upp det föreställande till förmån för friare former och tolkningar av mina berättelser. Jag ställde mig själv inför utmaningar såsom att måla med "fula färger" (tex. lila och mintgrönt) för att kunna hitta nya vägar och uttryck. Jag ville både bredda och fördjupa det jag hade att förmedla, och jag ville också undersöka hur detta kunde vidareutvecklas i nya medier.

Jag arbetar gärna i många olika lager. På en plexiskiva kan jag ha collage underifrån, målar med olja på ovansidan, och lämnar en del omålat så att collagelagret syns. Ibland kombinerar jag collage, måleri och enkaustik för att få till de skiftningar jag är ute efter. Jag har också börjat jobba med collage i 3D, där jag använder mig av flera glaskupor i varandra, och låter de olika collagelagren spela mot varandra.

Det är en upptäcktsresa som just nu handlar om behov. Behovet av balans, och behovet av trygghet. Det handlar också om processer. Hur förvittring, ödeläggelse och förmultning omvandlas till nya former och nya lager. 
Ur min portfolio  
       
 
 
   
Projekt  
 
Projekt Habitat
I mitt utforskande av collagemediets möjligheter har jag valt att arbeta mer rumsligt med en pågående serie av glas- och plexiglaskupor. Jag använder mig av papper från exempelvis gamla månadsmagasin och jag bygger mestadels upp mina konstruktioner från insidan av kupan. I tidningarna letar jag efter olika typer av material, och har byggt mina kupor efter varierande teman.

Till varje enskild kupa har jag byggt en snurrplatta, så att man ska kunna se kupan från alla håll.
 
     
 


 


Antal besökare sedan 2003-01-01
varav i dag
  instagram   facebook


 
 
 
 
 
 
 

     
     

 

 

[top]